pondělí 10. srpna 2015

TS2 Special gift - Castle of Equality!


Something special from me ;)
I built Castle Of Equality -
 "The place, where all Sims are equal."
It is the place of joy and peace...


This community building was built to celebrate marriage and 
sexual equality in the USA. 26th of June was a day of joy for every gay from all over the world, and not only for them... America made other step to humanity and shown other countries which way is the right way...

***

Postavila jsem pro vás všechny něco speciálního ;)
Zámek Rovnosti - Castle of Equality - 
"Místo, kde všichni Simíci jsou si rovni."
Je to místo svobody a radosti...

Tato komunitní budova vznikla jako reakce na oslavu manželství 
a sexuální rovnosti ve Spojených Státech. Den 26. června byl dnem radosti pro každého z homosexuální komunity po celém světě, ale ne pouze pro ně... Amerika udělala další krok k lidskosti a ukázala ostatním zemím na světě, která cesta je ta správná...

***

Photos of castle / click to enlarge:
Fotky / klikni pro zvětšení:

The Castle is a great community centre - shopping, fun,
relax.. for perfect time with friend or family...
Your Sims can also marry here (on the roof of Castle)

***

Zámek funguje jako skvělé komunitní centrum, kde se Simíci
scházejí, nakupují, tráví volný čas a relaxují s přáteli
nebo rodinou... Jsou tu obchody, občerstvení a vaši Simíci se tu mohou také vzít (přímo na střeše Hradu je svatební oblouk)

sims2pack file


Required - All expansions or 
TS2 Ultimate Collection
*** Includes Custom Content ***


Vyžaduje - všechny dodatky nebo 
TS2 Ultimate Collection
*** Obsahuje vlastní obsah ***


***

Share and feel free leave me a comment ;)

Můžete sdílet a budu ráda, když mi zanecháte komentář ;)


by Aronoele
2015

Žádné komentáře:

Okomentovat