pátek 27. března 2015

TS2 - Apartments Dual / Bytové domy "Dual"My The Sims 2 lovers - I built one more special lot for your Sims - Apartments "Dual" ;)
Two separated houses in victorian style, functional apartments with small backyard and common yard with hot tub and grill place...


Všichni moji milovníci Sims 2 ;) Postavila jsem další spešl pozemek - oddělené bytové domky ve viktoriánském stylu, funkční jako byty s malou zahradou pro každý domek zvlášť a se společným dvorem - s vířivkou a grilem...


Dispozice domů / Houses layout:


Each house has really huge interior space - unfurnished!!! 
- more than 10 rooms - bathroom in each house floor
- many windows - more daylight ;)

***

Každý dům má opravdu velký vnitřní prostor - bez vybavení!!!
- více než 10 pokojů - koupelna v každém patře domu
- dostatek oken pro více denního světla


(Mediafire - sims2pack file)

***

Required expansions/ Potřebné dodatky:
Apartment life, Seasons, Mansions and Gardens,
Nightlife, Pets

by Aronoele
2015

pondělí 16. března 2015

TS2 - Tetris Apartments / BytyHi all my fans and Sims 2 lovers !!! ;)
I have something special for you - Apartments for your Sims...
I hope you like it :)

***

Ahoj všichni moji fanoušci a milovníci hry The Sims 2 !!! ;)
Tentokrát mám pro vás něco speciálního - Byty pro vaše Simíky...
Doufám, že se budou líbit :)


Tetris apartments lot includes 4 apartments with separated entrances, garage, backyard and balcony...
 There is also a common area for all neighbors - summer kitchen with grill place, swimming pool, playground and toilets.

***

Apartmány Tetris obsahují 4 bytové jednotky s oddělenými vchody, garáží, zadním dvorkem a balkónem...
Na pozemku je také společný prostor pro sousedy - letní kuchyně s grilem v altánku, bazén, veřejné toalety a hřiště.


Each apartment has really big space for your families 
(unfurnished except of basic apartment equipment)

Ground floor - garage, hall, toilet, garden
1st floor - kitchen, bathroom, big living room
2nd floor - 3 (bed)rooms, balcony and bathroom

***

Každý dům má opravdu velký vnitřní prostor i pro velké rodiny
(nezařízeno - kromě základního vybavení bytu)

Přízemí - garáž, hala, toaleta, zahrádka
1. patro - kuchyně, koupelna, velký obývací prostor
2. patro - 3 pokoje (ložnice), balkón a koupelna


Required / Vyžaduje:

 All expansions except of / Všechny dodatky kromě:
IKEA stuff, HM stuff, Teen stuff, Celebration stuff, Family fun stuff, Glamour life, Happy Holiday, Pets and Open for business

(Mediafire - Sims2pack)

ENJOY !!!


by Aronoele
2015

úterý 10. března 2015

TS2 Golden family house / Zlatý dům by Aronoele


This family house is perfect for 3-4 Sims...
There is all your family needs - stylish interior, 
enough place and garden with lake

***

Tento rodinný domek je perfektní pro 3-4 Simíky a je tam vše co rodina potřebuje včetně stylového interiéru, dostatku místa a zahrady s jezírkem

Exterior / Exteriér:


Interior / Interiér: ***

(Mediafire - Sims2pack)

***

Required expansions /
Potřebné dodatky:

Mansions and gardens, IKEA Stuff, 
Kitchen a Bath stuff,
Apartment Life, University, Freetime, 
Seasons, Night Life

by Aronoele
2015

TS2 Wedding Salon White Rose / Svatební salon Bílá Růže


I built this special shopping lot for my Sims, because I love wedding salons... Enjoy the atmosphere before wedding day, buy beautiful dress and meet any other fiancées ;)

***

Postavila jsem tento speciální nákupní pozemek pro své simíky, protože mám ráda svatební salony a plánování svatby... Užijte si atmosféru před svatebním dnem, kupte krásné šaty a poznejte jiné snoubence ;)
Všechny stojany a figuríny s oblečením jsou funkční!


Interior / Interiér:


(Mediafire - Sims2pack)


 Required Expansions /
 Potřebné dodatky:

Mansions and gardens, Seasons, Apartment Life, 
Celebration stuff, Open for business, Night Life

***
by Aronoele
2015