pátek 14. srpna 2015

The Sims 2 - Old factory house / Dům ze staré továrnyThis is my dream - spacious apartment built in old factory...
This house is perfect for artists, dreamers and original Sims.
Has large interior space and is furnished just a little 
industrial / hipster / boho... with pop art details.

***

Tohle je můj sen - prostorný byt uvnitř staré tovární haly...
Tehle dům je jako stvořený pro umělce, snílky a originální Simíky.
Má velký vnitřní prostor a je vybavený ve stylu
industriálním / hipster / bohémském.. s pop-artovými prvky.


INTERIORS / INTERIÉRY:

KITCHEN / KUCHYNĚ:


LIVING SPACE / OBÝVACÍ PROSTOR:


BEDROOM AND NURSERY / LOŽNICE A DĚTSKÝ POKOJ:


TWO BATHROOMS / DVĚ KOUPELNY:


... AND there is also a special surprise room ;)

... A je tam také jedna speciální místnost, jako překvapení ;)

***

(zip file / sims2pack)

můj Simík Alexej co bydlí v továrně ;)

REQUIRES ALL EXPANSIONS or TS2 ULTIMATE 
CONTAINS CC (read a "readme!" txt file)
------
VYŽADUJE VŠECHNY DODATKY nebo TS2 ULTIMATE 
OBSAHUJE CC - neoficiální obsah
(čtěte textový soubor "readme!")


ENJOY!!!

by Aronoele 
2015

pondělí 10. srpna 2015

TS2 Special gift - Castle of Equality!


Something special from me ;)
I built Castle Of Equality -
 "The place, where all Sims are equal."
It is the place of joy and peace...


This community building was built to celebrate marriage and 
sexual equality in the USA. 26th of June was a day of joy for every gay from all over the world, and not only for them... America made other step to humanity and shown other countries which way is the right way...

***

Postavila jsem pro vás všechny něco speciálního ;)
Zámek Rovnosti - Castle of Equality - 
"Místo, kde všichni Simíci jsou si rovni."
Je to místo svobody a radosti...

Tato komunitní budova vznikla jako reakce na oslavu manželství 
a sexuální rovnosti ve Spojených Státech. Den 26. června byl dnem radosti pro každého z homosexuální komunity po celém světě, ale ne pouze pro ně... Amerika udělala další krok k lidskosti a ukázala ostatním zemím na světě, která cesta je ta správná...

***

Photos of castle / click to enlarge:
Fotky / klikni pro zvětšení:

The Castle is a great community centre - shopping, fun,
relax.. for perfect time with friend or family...
Your Sims can also marry here (on the roof of Castle)

***

Zámek funguje jako skvělé komunitní centrum, kde se Simíci
scházejí, nakupují, tráví volný čas a relaxují s přáteli
nebo rodinou... Jsou tu obchody, občerstvení a vaši Simíci se tu mohou také vzít (přímo na střeše Hradu je svatební oblouk)

sims2pack file


Required - All expansions or 
TS2 Ultimate Collection
*** Includes Custom Content ***


Vyžaduje - všechny dodatky nebo 
TS2 Ultimate Collection
*** Obsahuje vlastní obsah ***


***

Share and feel free leave me a comment ;)

Můžete sdílet a budu ráda, když mi zanecháte komentář ;)


by Aronoele
2015

sobota 8. srpna 2015

TS2 - Four Roses Apartments / Bytové domy


My new apartments are here! :)
I built it for my Sims - friend couples from university.. 
Now I can have all 4 families together on one lot! 
I love The Sims 2 Apartment life! 


***

Moje nové byty jsou tady! :)
Postavila jsem tyhle čtyři domky jako byty speciálně 
pro moje Simíky - 4 páry, které se poznaly na univerzitě..
Teď můžu mít všechny čtyři rodiny společně na jednom pozemku!
Miluju Tje Sims 2 Život v Bytě!

Enjoy!


Floor plans / Půdorysy:
(click to enlarge / klikněte pro zvětšení)


All apartments are unfurnished!
Byty nejsou uvnitř vybavené!

***

All apartments included:

- balcony and terrace
- built-in wardrobe, 1 or 2 fireplaces
- living room and space for kitchen in 1st floor
- bathroom in each floor
- 4 or 5 bedrooms

Všechny byty mají:

- balkón a terasu
- vestavěný šatník a 1 nebo 2 krby
- obývák a prostor pro kuchyni v 1. patře
- koupelnu v každém patře
- 4 nebo 5 ložnic

***

Common garden for all tenants
Zahrada společná pro všechny nájemníky:


The entrance to apartment are behind first doors!
Vstupní dveře do každého bytu jsou za prvními dveřmi


***

(simps2pack file / Mediafire)

***

Includes CC / Obsahuje vlastní obsah

Requires / Vyžaduje:

The Sims 2 - Nightlife, Apartment Life, Freetime, 
Mansions and Gardens, Seasons, University, 
Open for Business OR Ultimate collectionI hope you like it :) Feel free to leave a comment, you can also share my job, but only with a direct link to this page... 
Thanks :)

Doufám, že se vám byty líbí :) Budu ráda, když zanecháte komentář. 
Můžete také sdílet moje výtvory, ale pouze s přímým odkazem na tuto stránku... 
Díky :)


I am playing! ;)

by Aronoele
2015