sobota 8. srpna 2015

TS2 - Four Roses Apartments / Bytové domy


My new apartments are here! :)
I built it for my Sims - friend couples from university.. 
Now I can have all 4 families together on one lot! 
I love The Sims 2 Apartment life! 


***

Moje nové byty jsou tady! :)
Postavila jsem tyhle čtyři domky jako byty speciálně 
pro moje Simíky - 4 páry, které se poznaly na univerzitě..
Teď můžu mít všechny čtyři rodiny společně na jednom pozemku!
Miluju Tje Sims 2 Život v Bytě!

Enjoy!


Floor plans / Půdorysy:
(click to enlarge / klikněte pro zvětšení)


All apartments are unfurnished!
Byty nejsou uvnitř vybavené!

***

All apartments included:

- balcony and terrace
- built-in wardrobe, 1 or 2 fireplaces
- living room and space for kitchen in 1st floor
- bathroom in each floor
- 4 or 5 bedrooms

Všechny byty mají:

- balkón a terasu
- vestavěný šatník a 1 nebo 2 krby
- obývák a prostor pro kuchyni v 1. patře
- koupelnu v každém patře
- 4 nebo 5 ložnic

***

Common garden for all tenants
Zahrada společná pro všechny nájemníky:


The entrance to apartment are behind first doors!
Vstupní dveře do každého bytu jsou za prvními dveřmi


***

(simps2pack file / Mediafire)

***

Includes CC / Obsahuje vlastní obsah

Requires / Vyžaduje:

The Sims 2 - Nightlife, Apartment Life, Freetime, 
Mansions and Gardens, Seasons, University, 
Open for Business OR Ultimate collectionI hope you like it :) Feel free to leave a comment, you can also share my job, but only with a direct link to this page... 
Thanks :)

Doufám, že se vám byty líbí :) Budu ráda, když zanecháte komentář. 
Můžete také sdílet moje výtvory, ale pouze s přímým odkazem na tuto stránku... 
Díky :)


I am playing! ;)

by Aronoele
2015


Žádné komentáře:

Okomentovat