pondělí 9. března 2015

TS2 Toy Store Nutcracker / Hračkářství Louskáček


I decided to share with you my first succesfull business in my the Sims 2 Game - Open for business ;)
Toy Store "Nutcracker" is perfect place not only for child - everyone loves toys :D Enjoy!!!

***

Rozhodla jsem se podělit s vámi o svůj první úspěšný obchod ve své hře - The Sims 2 Ve světě podnikání
Hračkářský obchod "Louskáček" je perfektní místo nejen pro děti - každý Simík přece miluje hračky :D Užijte si to!!!1st floor / přízemí:


 2nd floor / 1.patro:


3rd floor / 2.patro 
Only for you and your staff /
 Jen pro personál

- here is a small space for making toys, relax and office job which your business needs too ;) You can also sleepover here :D 
***
- tady je malý prostor pro výrobu hraček, odpočinek a kancelářskou práci, kterou váš byznys také potřebuje ;) Navíc tady můžete i přespat :D


(Mediafire - Sims2pack)


Required expansions / Potřebné dodatky - 

IKEA stuff, Open for Business, Mansions and Gardens, Kitchen and bath stuff, Seasons, University, Celebration Stuff

***
by Aronoele
2015

1 komentář: